om

Kobolt grundades våren 2013 av Klara Andersson Åsman och Sara Åkerman Börje. Kobolts grundläggande idé är att möjliggöra en plattform för samtida konstnärer där oetablerade kreatörer får tillfälle att presentera sin konst för en bredare publik på ett enkelt och lättillgängligt sätt.

Kärnan i projektet är Kobolt Magazine, en tidning i vilken unga konstnärer får möjlighet att presentera sina verk. Kobolt Magazine är utformad som en viktidning, det fungerar som ett multifunktionellt medium – en utveckling av den klassiska konsttidskriften med större fokus på verken. När tidningen vecklas ut blir den till en poster där bilderna är sammanfogade efteren curatorisk idé. Detta är menat att aktivera läsningen och intensifiera upplevelsen av konsten – likt ett galleri i miniformat. Eftersom vi själva arbetar med konst vill vi självklart att det ska kännas attraktivt för konstnärerna att vara med i Kobolt. Tidningen trycks därför i en begränsad upplaga där varje exemplar numreras. På så sätt blir varje utgåva av Kobolt Magazine ett unikt verk i sig.

Kobolt är ett magasin och ett galleri i miniformat. Ett fysiskt ting i en annars virtuell värld. Med utgångspunkt i en marknadsstyrd nutid, dominerad av sociala medier, tenderar unika uttryck att försvinna, därför består kobolt endast av oetablerade, unga kreatörers verk. Kobolt är en plattform och en språngbräda. Att Kobolt är en fysisk produkt, en sak att hålla i, är ryggraden i dess existens.
Kobolt är ett magasin i affischformat, ett nätverk och en kanal.

läs mer om tidningen

Med tiden har Kobolt vuxit till att innefatta mer än enbart magasinet. Kobolts verksamhet består idag även i utställningar, evenemang och konstnärssamtal för att skapa ytterligare utrymme för ung, samtida konst. Kobolt utvecklas ständigt och kan ta olika form och uttryck.

Kontakta Kobolt
info@koboltmagazine.com

Klara Andersson Åsman  +46 73-734 70 01
Sara Åkerman Börje +46 707436163