Pontus Nordstrand

Pontus Nordstrand Koboltno3

Kobolt Magazine no.3 2014

”Stockholm”
Olja på duk

 ”Jag arbetar mycket med arkitektoniska former och byggnader där jag försöker hitta upprepningar och mönster med tydliga konturer.”

ORT: Uppsala
UTBILDNING: Wiks Folkhögskola (2011-12), Grafikskolan (2012-13)
KANALER: www.pontusnordstrand.tumblr.com, instagram: @pontusnordstrand