Mikaela Cratz

Mikaela Crantz Kobolt no4

”En skenbar Definition” Mikaela Cratz

Kobolt Magazine no.4

 

Ort: Stockholm

ålder: 1991

Utbildning: Kulturama: Fototlinjen, Högre Fotografisk utbildning och Fotografiskt Projektår

Kanaler: Mikaela.Crantz@hotmail.com

 

 

Jobbar med fotografi och text.  Jag beskriver olika tillstånd och hur de formas när de går från att vara en tanke till en fysisk handling: hur vi omskapar våra sinnestillstånd till uttryck, vad vi tar fasta på.