Filip Lindberg

Filip Lindberg Kobolt no4

Filip Lindberg, Kobolt Magazine no.4 2014

”Ur (Ämne saknas)”

Ort: Uppsala

Ålder: 1990

Utbildning: Masterstudent i litteraturvetenskap

Kanaler: Litteraturtidskriften Tydningen och Pupill förlag

Poesiboken (Ämne saknas) är en mailkorrespondens mellan författarens nuvarande (seriösa) mailadress och en äldre (lunarstormliknande) högstadieadress – ett intersubjektivt kontaktsökande som ständigt avbryts av digitala inläsningstider, reklam, virtuella röster och felmeddelanden.